4:14 pm - Monday February 26, 8418

Tag Archives: nop bao cao thue

Dịch vụ kế toán thuế Q.Bình Tân

Các nội dung và công việc cam kết thực hiện của chúng tôi: I. Báo cáo thuế hàng tháng: 1.       Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế; 2.       Lập và nộp báo cáo thống...

Dịch vụ kế toán thuế Q.11

Chi tiết dịch vụ của chúng tôi : 1.Lập dự án đầu tư 2. Tư vấn lập dự án đầu tư; 3. Thực hiện phân tích, thẩm định dự án đầu tư; 4. Thẩm định, xác định gía trị doanh nghiệp; 5. Phân...