4:58 pm - Friday March 5, 2021

Tag Archives: Nhung loai thue phai nop khi kinh doanh

Những loại thuế phải nộp khi kinh doanh

1.  Khi tiến hành đăng ký kinh doanh và được cấp phép, cấp mã số thuế, doanh nghiệp thường phải nộp những loại thuế theo quy định sau: 2. Thuế môn bài: Mỗi năm nộp 1 lần tuỳ theo mức vốn...