12:12 pm - Wednesday March 3, 2021

Tag Archives: mo rong doi tuong phu thuoc

Thuế thu nhập cá nhân và đối tượng người phụ thuộc

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh, theo đó khái niệm người phụ thuộc được mở rộng hơn so với trước. Cụ thể, con trên...