10:21 am - Friday February 26, 2021

Tag Archives: ke toan thang

Dịch vụ kế toán thuế H.Nhà Bè

Cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp bao gồm: – Thu thập hóa đơn chứng từ, hạch toán nghiệp vụ phát sinh. – Lập chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán. – Lập báo cáo thuế hàng...

Dịch vụ kế toán thuế Q.Bình Tân

Các nội dung và công việc cam kết thực hiện của chúng tôi: I. Báo cáo thuế hàng tháng: 1.       Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế; 2.       Lập và nộp báo cáo thống...