5:50 pm - Friday March 5, 2021

Tag Archives: DN nop thue tai ngan hang khong mat phi

DN có thể nộp thuế tại Ngân hàng không mất phí

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đang tiên phong áp dụng dịch vụ thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng mà không mất khoản phí nào. Với dịch vụ này, thay vì doanh nghiệp phải đến nộp...