4:14 pm - Wednesday February 27, 8869

Tag Archives: dich vu tai chinh ke toan

Dịch vụ kế toán thuế H.Bình Chánh

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, đặt in và thông báo phát hành hóa đơn. – Nhận báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý (giá thấp nhất). – Hoàn thiện sổ...

Dịch vụ kế toán thuế Q.Bình Thạnh

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: -Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, đặt in và thông báo phát hành hóa đơn -Nhận báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. -Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng. -Theo dõi...

Dịch vụ kế toán thuế Q.2

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: –         Nhận báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. –         Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng. –         Theo dõi hồ sơ báo cáo lao...