4:14 pm - Wednesday February 26, 0612

Tag Archives: Danh thue cao su xuat khau loi it hai nhieu

Đánh thuế cao su xuất khẩu – lợi ít, hại nhiều

Tốc độ phát triển cao su tại Việt Nam tăng rất nhanh. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc chiếm tới hơn 50% lượng cao su XK của Việt Nam Để mở rộng thị trường sang các nước khác, nhiều DN...