12:28 pm - Wednesday March 3, 2021

Tag Archives: Can cai nhin da chieu chinh xac ve ty le thue

Cần cái nhìn đa chiều, chính xác về tỷ lệ thuế, phí tại Việt Nam

Nhiều chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng cần có cái nhìn đa chiều, chính xác và phù hợp về tỷ lệ thuế, phí tại Việt Nam khi so sánh với các nước trong khu vực. Viện trưởng...