12:41 pm - Wednesday March 3, 2021

Tag Archives: bao cao thue thang

Dịch vụ kế toán thuế Q.11

Chi tiết dịch vụ của chúng tôi : 1.Lập dự án đầu tư 2. Tư vấn lập dự án đầu tư; 3. Thực hiện phân tích, thẩm định dự án đầu tư; 4. Thẩm định, xác định gía trị doanh nghiệp; 5. Phân...

Dịch vụ kế toán thuế Q.1

Việc chọn kế toán làm báo cáo thuế bán thời gian, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rủi ro như: § Qui trình làm việc kém chuyên nghiệp, không có chuyên môn. § Không kiểm tra chéo dẫn nên sai sót, có...