4:14 pm - Saturday February 27, 4669

Tag Archives: bao cao thue hang thang

Dịch vụ kế toán thuế Q.Tân Phú

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục như : Thiết lập hồ...

Dịch vụ kế toán thuế Q.Tân Bình

Kế Toán và Thuế cho Doanh Nghiệp tại Tp.HCM. Doanh Nghiệp của bạn mới thành lập hay Doanh Nghiệp bạn muốn tiết kiệm chi phí . Trong giai đoạn ban đầu phát triển thì gặp rất nhiều khó khăn....

Dịch vụ kế toán thuế Q.10

Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán diendanketoan – SOFT, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: –  Sổ nhật ký chung, số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ...

Dịch vụ kế toán thuế Q.9

Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí . Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình , Chúng tôi với...

Dịch vụ kế toán thuế Q.6

Các nội dung và công việc dịch vụ kế toán cam kết thực hiện: I.        Báo cáo thuế hàng tháng: 1.       Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế; 2.       Lập và nộp...