12:19 pm - Wednesday March 3, 2021

Tag Archives: bao cao thue doanh nghiep

Dịch vụ kế toán thuế Q.5

Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ này dành cho những doanh nghiệp, công ty đã có bộ máy kế toán và đã lập báo cáo tài chính cho năm. Khi lựa chọn gói dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ được đảm...

Dịch vụ kế toán thuế Q.2

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: –         Nhận báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. –         Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng. –         Theo dõi hồ sơ báo cáo lao...

Dịch vụ kế toán thuế Q.1

Việc chọn kế toán làm báo cáo thuế bán thời gian, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rủi ro như: § Qui trình làm việc kém chuyên nghiệp, không có chuyên môn. § Không kiểm tra chéo dẫn nên sai sót, có...