4:14 pm - Friday February 27, 4150

Tag Archives: bao cao tai chinh

Dịch vụ kế toán thuế H.Bình Chánh

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, đặt in và thông báo phát hành hóa đơn. – Nhận báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý (giá thấp nhất). – Hoàn thiện sổ...

Dịch vụ kế toán thuế Q.Thủ Đức

Dịch vụ Kế Toán, Khai Báo Thuế ( Q. Thủ Đức ) : Nhận làm Báo cáo thuế tháng, Quý, Năm. Kiểm tra số liệu, chứng từ các năm cũ để hoàn thiện sổ sách chứng từ chuẩn bị Quyết toán thuế...

Dịch vụ kế toán thuế Q.12

Nội dung dịch vụ : 1, Kê khai thuế hàng tháng 2, Làm Sổ sách kế toán 3, Quyết toán thuế chuyển quận 4, làm báo cáo tài chính cuối năm, Quyết Toán TNDN, báo cáo nhanh để vay ngân hàng 5, Đăng ký...

Dịch vụ kế toán thuế Q.10

Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán diendanketoan – SOFT, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: –  Sổ nhật ký chung, số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ...

Dịch vụ kế toán thuế Q.8

Phương pháp kiểm toán của Chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn...

Dịch vụ kế toán thuế Q.5

Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ này dành cho những doanh nghiệp, công ty đã có bộ máy kế toán và đã lập báo cáo tài chính cho năm. Khi lựa chọn gói dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ được đảm...

Dịch vụ kế toán thuế Q.4

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các...

Dịch vụ kế toán thuế Q.2

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: –         Nhận báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. –         Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng. –         Theo dõi hồ sơ báo cáo lao...

Dịch vụ kế toán thuế Q.1

Việc chọn kế toán làm báo cáo thuế bán thời gian, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rủi ro như: § Qui trình làm việc kém chuyên nghiệp, không có chuyên môn. § Không kiểm tra chéo dẫn nên sai sót, có...