4:14 pm - Tuesday February 26, 0937

Tag Archives: 9 trieu chua phai thu nhap cao

Chủ tịch Quốc hội: 9 triệu đồng chưa phải thu nhập cao

Trong khi tranh cãi về khởi điểm chịu thuế 7 hay 9 triệu của Chính phủ và Ủy ban Tài chính Quốc hội còn chưa ngã ngũ thì Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cả hai mức này mới chỉ đủ sống...