11:49 am - Friday February 26, 2021

Phần mềm kế toán Bravo

Phần mềm kế toán sản xuất: Tính giá thành chi tiết theo sản phẩm, hợp đồng, đơn hàng theo nhiều phương pháp khác nhau. Phân tích giá thành theo khoản mục và yếu tố. Hỗ trợ quản lý vật tư số lượng lớn.

Chức năng theo vết: Cho phép truy cập từ báo cáo tổng hợp (Bảng cân đối phát sinh) đến báo cáo chi tiết (Sổ chi tiết tài khoản) hay từ hóa đơn truy xuất ngược lại chứng từ thanh toán,…

Chất lượng chuyên nghiệp ISO 9001:2000: Xây dựng và cung cấp sản phẩm theo các quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ và toàn diện giúp cho sản phẩm phần mềm BRAVO ổn định và có độ tin cậy cao. Có quy trình để khác hàng điểm soát chất lượng đào tạo sử dụng phần mềm. Là sản phẩm của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

Công nghệ tiên tiến: Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 được sử dụng cùng với hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp cho phép làm việc tốt với khối lượng dữ liệu lớn.

 

Phần mềm kế toán quản trị: Công cụ hỗ trợ các nhà quản lý phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Quản lý đa cấp, nhiều chiều, xem xét thông tin trên nhiều khía cạnh giúp nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể. Lập kế hoạch, so sánh và phân tích biến động giữa thực tế và kế hoạch.

Tính toàn diện: Tuân thủ các quy định về kế toán. Đầy đủ các phân hệ phù hợp với các phần hành kế toán trong doanh nghiệp. Kết nối dữ liệu của các bộ phận trong doanh nghiệp, cập nhật phiếu nhập, phiếu xuất, ở phòng vật tư, hóa đơn ở phòng tiêu thụ cuối cùng kiểm tra tổng hợp lên dữ liệu chung. Chạy mạng đa người dùng, bảo mật và phân quyền chi tiết với từng người sử dụng đến từng chức năng, thao tác.

Hệ thống mở: Mềm dẻo, linh hoạt để có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai và sự biến động khách quan của chính sách, chế độ kế toán tài chính của nhà nước.

 

theo bravo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Phần mềm kế toán Bravo , 10.0 out of 10 based on 1 rating
Filed in: Phần mềm kế toán