11:38 am - Friday February 26, 2021

FAST ra mắt phiên bản Fast Accounting 10.2

Ngày 04-08-2011 Phòng Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm 2 (FRD2) Công ty FAST đã hoàn thành phiên bản Fast Accounting 10.2. Phiên bản Fast Accounting 10.2 được cập nhật các tính năng, các báo cáo đáp ứng Thông tư 28 liên quan đến các báo cáo thuế. Ngoài ra Fast Accounting 10.2 còn chỉnh sửa một lỗi phát sinh trong phiên bản Fast Accounting 10.1, cũng như thêm một số tiện ích, báo cáo mới.

Hiện phiên bản Fast Accounting 10.2 đã được đưa lên website và khách hàng có thể tải về để dùng thử tại đường dẫn:
http://diendan.fast.com.vn/downloads.php?do=file&id=5

Theo webketoan

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
FAST ra mắt phiên bản Fast Accounting 10.2 , 10.0 out of 10 based on 1 rating
Filed in: Phần mềm kế toán