6:57 pm - Friday February 26, 2021

Dịch vụ kế toán thuế Q.Tân Phú

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục như : Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, báo cáo thuế, viết sổ sách kế toán, quyết toán thuế và nộp thuế môn bài tại Chi cục thuế quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

A. DỊCH VỤ THIẾT LẬP HỒ SƠ THUẾ BAN ĐẦU

Thủ tục khai thuế ban đầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không tiến hành thủ tục kê khai và nộp thuế môn bài trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm về việc chậm kê khai theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT – BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Trường hợp Quý khách hàng không có thời gian đi lại nhiều, Công Ty Phương Dung sẽ đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục trên với mức phí theo bảng giá dịch vụ trong thời gian là 3 ngày.

B. BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG
Báo cáo thuế hàng tháng là hoạt động kê khai, nộp báo cáo thuế Giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Việc báo cáo thuế hàng tháng đúng và đủ sẽ tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán thuế cuối năm của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục kê khai và nộp báo thuế hàng tháng trước ngày 20 hàng tháng dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn. Trường hợp kê khai chậm sẽ xử bị phạt theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT – BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Trường hợp Quý khách hàng không có thời gian đi lại nhiều, Công Ty Phương Dung sẽ đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục trên với mức phí theo bảng giá dịch vụ

C. DỊCH VỤ VIẾT SỔ SÁCH KẾ TOÁN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

Hệ thống sổ sách kế toán  là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh của doanh nghiệp.  Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo  kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty kế toán dịch vụ có tư cách pháp nhân và kế toán trưởng có trình độ, năng lực để chịu trách nhiệm giải trình về việc hạch toán sổ sách kế toán và quyết toán thuế năm với cơ quan thuế khi doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán.
Công việc viết sổ sách kế toán
Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán VIVAT ACCOUTING, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau:
– Sổ nhật ký chung,  số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả…
– Bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm..
– Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.
Công việc quyết toán thuế
Công ty chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế của cục thuế Tp.HCM gồm:
– Bảng cân đối kế toán.
– Bảng cân đối số phát sinh.
– Thuyết minh báo cáo tài chính.
– Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).
– Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).
– Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).
– Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Filed in: Dịch vụ