11:43 am - Friday February 26, 2021

Thông báo về tình hình giá xăng dầu và biện pháp điều hành

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây; Căn cứ nguyên tắc điều hành đã nêu tại công văn số 8412/BTC-QLG ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu

theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; căn cứ văn bản đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo về tình hình giá xăng dầu trên thị trường và có Công văn số 11534 /BTC-QLG về biện pháp điều hành giá xăng dầu trong nước hiện nay như sau:

1. Diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây:
Giá xăng, dầu trên thị trường thế giới bình quân 30 ngày gần đây (tính từ ngày 29/7/2012 đến ngày 27/8/2012) tiếp tục tăng so với bình quân 30 ngày trước đó, trong đó mặt hàng xăng tăng 13,24%, mặt hàng dầu diesel 0,05S tăng 8,66%, dầu hoả tăng 9,59%, dầu madut tăng 8,01%.
2. Nguyên tắc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước:
Nguyên tắc tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu để xử lý giá bán lẻ xăng dầu trong bối cảnh hiện nay như sau:
– Tiếp tục giữ thuế suất thuế nhâp khẩu các mặt hàng xăng dầu như hiện hành (hiện vẫn đang thấp hơn Barem thuế quy định); mức trích Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (300 đồng/lít,kg);
– Tính giá cơ sở theo giá bình quân 30 ngày của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới đến hết ngày 27/8/2012 tham chiếu công bố của bản tin Platt’s;
– Tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, kg trong công thức tính giá cơ sở.
– Các thông số tính toán khác theo các quy định hiện hành quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; Thông tư số 234/2009/TT-BTC.
3. Phương án điều hành:
Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:
– Xăng: 500 đồng/lít (tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít);
– Các loại dầu (dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madut): 300 đồng/lít,kg;
Thời điểm thực hiện sử dụng Quỹ Bình ổn giá: doanh nghiệp được áp dụng phù hợp với thời điểm doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng dầu trong nước quy định tại điểm 4 dưới đây.
Sau khi thực hiện các nguyên tắc tính toán và mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, kết quả tính toán mức giá cụ thể như sau:
Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg
Mặt hàng
Giá bán hiện hành
Giá cơ sở chưa sử dụng Quỹ Bình ổn giá, không tính lợi nhuận định mức
Giá cơ sở đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá, không tính lợi nhuận định mức
Chênh lệch giữa giá cơ sở đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá, chưa tính lợi nhuận định mức với giá bán hiện hành
(2)
(3)
(4)=(3)-(1)
1. Xăng RON 92
23.000
24.152
23.652
+ 652
2. Dầu điêzen 0,05 S
21.550
22.167
21.867
+317
3. Dầu hoả
21.450
22.208
21.908
+458
4. Dầu madút
18.650
19.024
18.724
+74
  Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở sau khi đã được sử dụng Quỹ Bình ổn giá quy định tại mục 3 và nguyên tắc tính toán quy định tại mục 2 nêu trên so với giá bán hiện hành, Liên Bộ Tài chính – Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá đã đăng ký theo nội dung công văn số 10691/BTC-QLG ngày 09/8/2012 về điều hành kinh doanh xăng dầu để quy định giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; tự chịu trách nhiệm về quyết định giá và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Về thời điểm thực hiện: điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định vào thời điểm thích hợp phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.
Bộ Tài chính đã có công văn số 11534/BTC-QLG ngày 28/8/2012 gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối để thống nhất thực hiện.
5. Trong thời gian tới, nếu giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục biến động tăng, liên Bộ Tài chính – Công Thương sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp để điều hành giá xăng dầu trong nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và toàn xã hội hiểu rõ và tạo được sự ủng hộ, đồng thuận đối với chính sách của Đảng và Nhà nước về điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao buộc phải điều chỉnh tăng giá./.

 

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Filed in: Thông tin thuế